O Holy Night - Oi Jouluyö - O Helga Natt

O Holy Night - Oi Jouluyö - O Helga Natt

For your singing - laulun sanat - sjung själv

❤ O holy night - Oi Jouluyö - O helga Natt❤     

O holy night, the stars are brightly shining
It is the night of our dear Savior's birth
Long lay the world in sin and error pining
'Til He appeared and the soul felt its worth

A thrill of hope, the weary world rejoices
For yonder breaks a new and glorious morn'
Fall on your knees, O hear the angels' voices
O night divine, O night when Christ was born
O night divine, O night, O night divine


Oi jouluyö, oi autuas sä hetki,
Kun ihmiseksi sai Herra taivahan
Synteimme tähden henkensä hän antoi
Ja kärsi ristinkuoleman

Jo toivon säde hohtavainen loistaa
Nyt yllä maan ja merten aavojen
Siis kansat kaikki, te kiittäkäätte Herraa
Oi jouluyö, sä lohtu ihmisten
Oi jouluyö, sä lohtu ihmisten


O helga natt, o helga stund för världen,
då Gudamänskan till jorden steg ned!
För att försona världens brott och synder,
för oss han dödens smärta led.
Och hoppets stråle går igenom världen,
och ljuset skimrar över land och hav.

Folk, fall nu neder, och hälsa glatt din frihet.
O helga natt, du frälsning åt oss gav.
O helga natt, du frälsning åt oss gav.